De gegevens die u meedeelt, kunnen worden verwerkt voor de dienstverlening, de aanvaarding van de risico’s, het beheer van de contracten en schadegevallen, marktonderzoek, direct marketing en de betaling van de prestaties. Ze worden opgenomen in het bestand van NB NV, Beerens Groep NV, Belcar NV, Belcar Rent NV, Beerens O.C NV, Beerens S.C NV, TB NV, gevestigd te 's Gravenwezelsteenweg 59- 65, 2110 Wijnegem Conform de privacywet van 08/12/1992 beschikt u ten aanzien van de verantwoordelijke van de verwerking, met name NB NV, Beerens Groep NV, Belcar NV, Belcar Rent NV, Beerens O.C NV, Beerens S.C NV, TB NV over een recht op inzage en wijziging van uw gegevens. Bovendien hebt u te allen tijde het recht u gratis te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Met het oog op een optimale dienstverlening, kunnen de gegevens overgemaakt worden aan fysieke of morele personen die contractueel gebonden zijn aan NB NV, Beerens Groep NV, Belcar NV, Belcar Rent NV, Beerens O.C NV, Beerens S.C NV, TB NV, conform art.16 van de Privacywet van 8 december 1992. In dat geval hebben ze enkel toegang tot de gegevens om zich van hun taak te kwijten. Voor het overige worden de verzamelde gegevens in geen enkel geval aan derden meegedeeld. De betrokken personen geven hun toestemming voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot hun gezondheid wanneer deze gegevens belangrijk zijn voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van het contract. Deze verwerking is voorzien door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle gegevens worden met de grootste discretie verwerkt. De betrokken personen kunnen deze gegevens inkijken, deze laten verbeteren en zich kosteloos verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing door een verzoek daartoe, gedateerd en ondertekend, samen met een kopie recto verso van de identiteitskaart, te richten aan de Klantendienst van NB NV, Beerens Groep NV, Belcar NV, Belcar Rent NV, Beerens O.C NV, Beerens S.C NV, TB NV.

6 zaken die jij wil weten vooraleer je start met fietsleasing